19.1.11

Out of NowhereСлед почти едно цяло завъртане на земята около слънцето изплуваме отново, ей така - out of nowhere, като и други неща, които не са част от рутината и оставят приятно чувство след себе. 

Без претенции се опитваме от време на време да създадем малко по-различна атмосфера, лишена от гръмки окраски, подчинена на естетика, която рядко намира своето пространство у нас. Това е. Нарекохме го old/nu jazz + electronic sounds, но често минава и отвъд това. 

Място: клуб "Twins"
Време: 27 януари, 20:00 ч.
Вход: 4 лева
Прожекция: Ранно авангардно американско кино (1923-1942)
Ние: halojo / feon

From the filthy corner, on the cold, wet street...

... comes this: